Pienhankkeet

Hae tukea pieniin hankintoihin sekä pienimuotoiseen rakentamiseen tai kehittämiseen. Hankkeisiin ei ole erillistä  hakuaikaa, vaan hankkeet käsitellään yhdistyksen hakujaksojen mukaan.

Millaisiin hankkeisiin tukea voi hakea?

Jotta voit saada rahoitusta pienhankeellesi, hankkeesi täytyy vastata Joensuun seudun Leader -yhdistyksen kehittämisstrategian tavoitteita.

Tuen hakijan tulee olla yhdistys.

Paljonko tukea voi saada?

Hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa.

Pienhankkeiden tuen osuus vaihtelee hankkeen mukaan. Jos kyseessä on kehittämishanke, tuen osuus on 90 % kustannuksista. Investointihankkeissa tuki on 75 % kustannuksista. Jäljelle jäävä osuus on niin sanottua omarahoitusosuutta.

Omarahoitusosuus

Voit kattaa omarahoitusosuuden yhdistyksen omalla rahalla ja/tai talkootyöllä. Talkootyön arvo on 20 euroa tunnilta, kun talkootyön tekijä on yli 15-vuotias. Jos työhön käytetään työkonetta (traktoria, kaivuria tai muuta ajettavaa konetta), talkootyön arvo on 60 euroa tunnlta. Laske talkootyön osuus mukaan sekä hankkeen kulu- että tulopuolelle.

Moniosainen hanke

Voit jakaa hankkeesi myös useampaan osioon. Osio on hankkeen toimenpide tai työpaketti, jonka aiot hankkeessasi toteuttaa. Jokaiselle osiolle määritellään sisältö sekä kerrotaan, miten se toteutuminen aiotaan todentaa.

Osiointi selkeyttää sekä hakuvaihetta että todentamista maksuvaiheessa. Osioiden sisältöä ei voi muokata jälkikäteen muutoshakemuksella. 

Milloin tuki maksetaan?

Tuki maksetaan jälkikäteen. Moniosaisissa hankkeissa tuki maksetaan toteutuneista osioista.

Liitä nämä hankemukseesi:

  • Selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta: esimerkiksi tilinpäätösasiakirjat. Kerro tarvittaessa hankesuunnitelmassasi, miten hankkeen välirahoitus on tarkoitus hoitaa.
  • Yhdistyksen säännöt: pöytäkirjanote siitä yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty.
  • Hankkeen eritelty kustannusarvio: Selvitä hankkeen kustannukset niin, että hintatasoa pystytään arvioimaan.
  • Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä: Lomake 2023AVT
  • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta: Liitä mukaan riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys vähintään 3000 euron suuruisista hankinnoista.
  • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä: Jos yhdistyksesi ei ole alv-velvollinen, tuloste YTJ:stä riittää hyvin.
  • Mahdolliset luvat
  • Rakentamiseen tarvittavat liitteet: piirustukset, asemakaava, rakennusselostus, tms.

Kysy lisää

Anna-Maria Hämäläinen
puh. 040 513 9249
anna-maria.hamalainen@­joensuunseudunleader.fi

Ota yhteyttä

Jäikö jokin mietityttämään? Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä.

Scroll to Top