Haku päättynyt

Kylävara -teemahanke

Kylävara-teemahankkeella tukea kyläturvallisuuteen ja kylien varautumiseen

Hae tukea yhteisöille pieniin hankintoihin, jotka tukevat kyläturvallisuutta ja kylien varautumista. Hankintoja voivat olla esimerkiksi defibrillaattori ja sen säilytyskaappi, ensiapu- ja palontorjuntavälineet, aggregaatti tai kenttäkeittiö.

Hakeminen

Haku on päättynyt!
Teemahankkeen hakuaika on 30.9.–21.10.2022. 

Hakijana voi toimia rekisteröitynyt yhdistys, joka sijaitsee Joensuun seudun Leaderin toiminta-alueella. Tuen määrä on vähintään 500 euroa ja enintään 3 000 euroa yhdistystä kohden. Talkoot eivät käy hankkeen omarahoitukseksi, vaan omarahoitusosuus on katettava yksityisellä rahalla. Tukiprosentti on 75 %. Tukea voi hakea vain kalusto-, kone- ja laitehankintoihin.

Hakuohjeet

Haku tehdään Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma -lomakkeella (Lomake 3325B). Hakulomakkeeseen kirjataan arvio hyötyvästä maaseutuväestön määrästä.

Liitteeksi hakulomakkeeseen tarvitaan:

  • yhdistyksen rekisteriote tai muu asiakirja, josta selviää yhdistyksen nimenkirjoitustapa ja -oikeus
  • pöytäkirjaote, josta selviää yhdistyksen päätös hakea tukea
  • yhdistyksen tulos ja tase vuosilta 2020 ja 2021
  • Kustannusarvio hankinnoista
  • Hintavertailu yli 2 500 euron ylittävästä hankinnasta

Allekirjoitettu hakulomake toimitetaan liitteineen joko sähköpostitse (kuvana tai skannattuna) osoitteeseen
toimisto@joensuunseudunleader.fi tai toimittamalla toimiston osoitteeseen: Joensuun seudun Leader -yhdistys, Niskakatu 4, 80100 Joensuu.

Maksatus ja raportointi 

Tuki maksetaan jälkikäteen kertakorvauksena maksuhakemusta, raporttia ja valokuvaa vastaan, kun pystytään osoittamaan, että alatoimenpiteessä on syntynyt suunniteltu lopputulos. Hankkeen toimenpiteet tulee toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Alatoimenpiteiden maksatukset tulee hakea Leader-yhdistykseltä vuoden 2024 helmikuun loppuun mennessä.

Hanke toteutuu, mikäli se saa myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Lopullinen rahoituspäätös voidaan tehdä alatoimenpiteiden valintojen jälkeen.

Anna-Maria Hämäläinen

Kysy lisää

Anna-Maria Hämäläinen
Johtava Leader-asiantuntija
puh. 040 513 9249
anna-maria.hamalainen@joensuunseudunleader.fi

kylavara_netti.png
joensuun-seudun-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys