Haku päättynyt

Innovaatiopelto

Hae tukea kokeilevaan ja pienimuotoiseen viljelyyn. Kokeilun aikana voidaan raivata esimerkiksi pusikoituneesta vanhasta joutomaasta hyötykäyttöön kasvimaa, maisemataideteos tai uudenlainen kukkapelto. ​Pääasia, että kokeilu tuo jotain uutta!​

Innovaatiopelto-tuella edistetään yhdessä tekemistä ja verkostoitumista, ympäristön viihtyvyyden ja ulkonäön kohentumista, innovatiivisuutta sekä kokeilevaa toimintaa ja kädentaitoja. Myös ympäristöystävällisyys ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ovat keskiössä.

Tuettavat kokeilut

Tuettava kohdealan tulee sijaita Heinävedellä, Joensuun maaseutualueella, Kontiolahdella, Liperissä, Outokummussa tai Polvijärvellä.  Tuettava kohde ei ole millään tukikelpoisella alalla. Tukea myönnetään innovaatiopellon toteuttamiseen, kuten siemen-, taimi-, tarvike- tai raivauskuluihin.

Hakijana voi olla vähintään kolmen henkilön ryhmä tai yhdistys, jossa on mukana yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Tuen määrä on enintään 2000 euroa yhdistystä tai ryhmää kohden. Innovaatiopelto-kokeilun toimet tulee tehdä vuoden 2022 aikana.

Hakeminen

Innovaatiopelto-tuen hakuaika on päättynyt vuoden 2022 osalta. Saa­tam­me kysyä si­nul­ta lisätietoja hakemukseesi liittyen. Pää­tök­sen tuen myöntämisestä saat sähköpostiisi.

Maksatus ja raportointi

Kun kokeilun kaikki toimenpiteet on tehty, siitä raportoidaan verkkolomakkeella. Ra­portointilomakkeella ker­ro­taan, mitä kokeilussa teh­tiin ja miten siinä on­nis­tut­tiin. Lomakkeelle lii­te­tään kuvia ja/tai han­kin­nois­ta ja tuloksista sekä las­kel­ma ku­lu­jen toteutumisesta. Raportointi on tehtävä 31.12.2022 mennessä.

Heli Jolkkonen

Kysy lisää

Anna-Maria Hämäläinen
Johtava Leader-asiantuntija
puh. 040 513 9249
anna-maria.hamalainen@­joensuunseudunleader.fi

MassiMeijeri-tuki
joensuun-seudun-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys