Haku avoinna

Pienhankkeet

Hae tukea pieniin hankintoihin, pienimuotoiseen rakentamiseen sekä pienimuotoiseen kehittämiseen.

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.
Joensuun seudun Leader-ryhmän hallitus on linjannut, että pienhankkeena haettavien kehittämishankkeiden tuki on 90 % kustannuksista ja investointihankkeiden tuki 75 % kustannuksista. Omarahoitusosuuden voi kattaa yhdistyksen omalla rahalla ja/tai talkootyöllä.

Talkootyön arvo on 20 euroa/tunti 15 vuotta täyttäneeltä. Mikäli käytetään työkonetta (traktoria, kaivuria tms. ajettavaa konetta), talkootyön arvo on + 40 euroa eli ”kuski ja kone” yht. 60 euroa/tunti. Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että tulopuolelle.

Hanke voidaan jakaa osioihin yhteen tai useampaan osioon. Osio on hankkeen toimenpide tai työpaketti, joka hankkeessa aiotaan toteuttaa. Jokaiselle osiolle määritellään sisältö sekä kerrotaan, miten se toteutuminen aiotaan todentaa. Osiointi selkeyttää sekä hakuvaihetta että todentamista maksuvaiheessa. Osioiden sisältöä ei voi muutoshakemuksella muokata. Maksun voi saada vain toteutuneista osioista.

Pienhankkeen liitteet

  • Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat. Tarvittaessa kertokaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen välirahoitus on tarkoitus hoitaa (tuki maksetaan jälkikäteen)
  • Yhdistyksen säännöt
  • Pöytäkirjanote siitä yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
  • Hankkeen eritelty kustannusarvio: hankkeen kustannusten muodostuminen täytyy käydä ilmi sellaisella tarkkuudella, että hintatasoa pystytään arvioimaan
  • Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (lomake 2023AVT)
  • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta: riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys vähintään 3000 euron suuruisista hankinnoista.
  • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa: jos hakija ei ole ALV-velvollinen, tuloste YTJ:stä käy hyvin
  • Mahdolliset luvat
  • Rakentamisen osalta tarvittavat liitteet (piirustukset, asemakaava, rakennusselostus, tms.)

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.

Heli Jolkkonen

Kysy lisää

Anna-Maria Hämäläinen
Johtava Leader-asiantuntija
puh. 040 513 9249
anna-maria.hamalainen@­joensuunseudunleader.fi

MassiMeijeri-tuki
joensuun-seudun-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys