Hankkeet ja hanketuki

Tutustu hanketukeen ja yhdistyksen omiin hankkeisiin.

Tukea omalle hankeidealle

ikoni hanketukiJoensuun seudun Leader -yhdistys ry myöntää Leader-rahoitusta toimialueensa (Heinävesi, Joensuun maaseutualueet, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) palveluja ja hyvinvointia parantaviin hankkeisiin, joiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät. Tuen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jolle taloudellisen voiton tavoittelu ei ole ensisijainen päämäärä. Tukea myönnetään myös yhteistyöhankkeille.

Tuettavien hankkeiden tulee tukea vähintään yhtä Joensuun seudun Leader -yhdistyksen strategiassa (pdf) määriteltyä painopistettä, jotka ovat Ympäristö, Yhteisöt ja yhteistyö sekä Yrittäjyys. Hankehakemusten arvioinnissa käytetään lisäksi hankevalintakriteereitä (päivitetään kevään aikana).

Yhdistyksen omat hankkeet

Joensuun seudun Leader -yhdistys voi myös toteuttaa yhdistyksen strategiaa omilla, alueelleen hyödyllisillä hankkeilla.

Kylävara

Kylävara

Tukea yhteisöille pieniin hankintoihin, jotka tukevat kyläturvallisuutta ja kylien varautumista.

Tutustu

Rahoitetut hankkeet

Hankkeet vuosina 2014-2020 (pdf), sisältää hankkeet myös vuosilta 2021 ja 2022.
Rahoitetut hankkeet löydät myös Ruokaviraston hankerekisteristä.

Teemahankkeet vuosina 2014-2020

Pienet investoinnit -teemahanke

Kohteet (pdf)

Tapahtumateemahanke, ensimmäinen haku

Tapahtumat (pdf)
Hankinnat (pdf)

Tapahtumateemahanke, toinen haku

Tapahtumat (pdf)
Hankinnat (pdf)

Nuoret kesätöihin -teemahanke

Yhdistykset ja tehtävät (pdf)

joensuun-seudun-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys